“Et opgør med performancekulturen og de falskt flade magtstrukturer”. Interview og bogomtale i DJØF-bladet

“Moderne ledelse er livsfarlig, fordi den bruger psykologiske mekanismer, som ikke klæder os på til at løse opgaven, men får os til at arbejde os halvt ihjel. Ny bog giver et kritisk indblik i performancekulturens bagsider.”

Se uddrag af artiklen online hos DJØF – eller download DJØF-bladet.

djoef-omtale