Hvordan leder man bæredygtigt i modgangstider? Når fremtiden er usikker, kan omkostningsreduktioner være afgørende for overlevelse. Men hvad sker der, hvis man finder besparelserne ved at skære i personaleomkostninger eller ved at masseafskedige?

Bæredygtig ledelse er langsigtet og opbygger organisationens kapacitet til at håndtere fremtidens udfordringer.

Noget er bæredygtigt, når det kan vedblive at eksistere. For at noget kan dét, skal det have næring, og den næring er god ledelse og mulighed for at bruge sin intelligens og dømmekraft fuldt ud.

Når det går godt, betragtes det ofte som ledelsens opgave at motivere organisationen. At skabe en kultur af begejstring, engagement og handlekraft til at gøre mere af det, vi gør i forvejen. Det handler ikke bare om at skalere effektivitet – at gøre tingene hurtigere, bedre eller billigere – men også om at skabe en arbejdskultur, som det er værd at være en del af. Ofte en kultur, hvor man føler, man er med på et hold med fremskridt og fremdrift.

Men hvis ikke vi tænker os om, bliver denne kultur en kultur af lydighed. Af kontrol. Af styring fra toppen, hvor den viden, som befinder sig i frontlinjen, har vanskeligt ved at nå frem til dem, som bestemmer eller er uønskede. En organisation, som er styret af regler, dokumentation og bureaukrati.

Man kan også gå en anden vej – og den ser vi ofte i kriser. At afbureaukratisere. At gøre det til et hovedpunkt i ledelsesopgaven at fjerne de forhindringer, der står i vejen for at lykkes med at skabe værdi. Det er et paradigme med effektivitet og går fint hånd i hånd med motivation, men er stadig fanget i kontrol og styring. I tanken om, at det, ledelsen kender til og beslutter, er det rigtige.

I en modgang er det ikke nok at skabe engagement eller fjerne forhindringer. Ledelsesopgaven er mere end det. Den er at sikre, at alle kan bidrage med mest mulig af deres intelligens til ting, der er værdifulde. Det er ikke nødvendigvis det, som toppen tror, men noget der opdages i frontlinjen. Farvel bureaukrati og goddag dømmekraft og ansvarlighed – ikke kun til leder, men også til kunder, kolleger og værdi.

De ansattes ansvar for fællesskabet

Grundlæggeren af Southwest Airlines, Herb Kelleher, sagde ofte, at der ikke var noget, som hurtigere ville nedbryde virksomhedskulturen end fyringer. Det er den sikreste måde at ødelægge motivation, engagement og moral.

Under covid-19 har luftfartsselskabet i modsætning til mange andre valgt ikke at opsige nogen, men i stedet satset på frivillig, tidlig pensionering eller orlov, hvilket knap 17.000 medarbejdere indtil videre har takket ja til for at sikre selskabets overlevelse.

Det er allerede blevet en fast case for ledelsesprofessor Gary Hamel som eksempel på den værdi, det skaber at sætte mennesker først og sætte deres ansvarlighed for fællesskabet højere end kortsigtede resultater.

Det kræver et entreprenant mindset hos både ledere og medarbejdere. At man forstår, hvad der kan skabe værdi, og handler på det. Der skal være klare rammer, for ingen har brug for, at det er en gættekonkurrence, hvad der efterspørges. Det er nødvendigt med både støtte og opbakning til at udfolde sig og bruge hinandens dømmekraft og intelligens.
Derfor skal rammerne skabes i samspil mellem de forskellige interessenter, som enten påvirkes af opgaven eller er afhængige af den værdi, den skaber. For at skabe en organisation, der kan løse fremtidens udfordringer, er man nødt til at lade medarbejderne bruge deres intelligens fuldt ud. Skabe et team, hvor dømmekraft respekteres. Hvor ens bidrag er synligt og anerkendt.

 

Se hele klummen i Berlingske:
https://www.berlingske.dk/kommentar/den-hurtigste-maade-at-nedbryde-en-kultur-paa