Jo, der findes dumme spørgsmål: Det er dem, der medfører at ledelsen bliver de sidste der opdager det, når alting ramler – Klumme i Berlingske Business

, , , ,

»Er der styr på det?« Nogle ledere forstår ikke, at bekræftende spørgsmål har en nærmest magnetisk tiltrækningskraft på bekræftende svar. Og de konsekvenser, som bekræftende svar har, når vi står over for problemer, forsinkelser, uenigheder og muligheden for at rette op på ting, før de kører af sporet. For er der virkelig styr på det, når der svares ja? Det finder vi først ud af senere …

Jobbet som leder er ikke kun at sikre at alt er godt. Det er at interessere sig for at opdage, imødegå og håndtere det der kan gå galt og sikre organisatorisk læring omkring problemhåndtering og opgaveløsning

Mange spilder tiden og afsporer indsatsen med at stille bekræftende spørgsmål i møder, til opfølgninger eller på e-mail:

»Kan du have det færdigt på fredag?«

»Kan vi blive enige om ..?«

»Er det et problem, der kan vente med at blive klaret til senere?«

Bekræftende spørgsmål sikrer en hurtig og effektiv afvikling af møder, men bør begrænses til de situationer, hvor ledelsen reelt ikke interesserer sig for at forstå situationen. Jo mere der er på spil, jo større vil fristelsen være til at fiske efter det rare svar i stedet for det sande. Stiller vi åbne spørgsmål, går det også galt. Spørger vi, »hvad skal der til for, at det bliver en succes?«, vil svaret ofte blive den begrænsede viden, vi allerede har.

Eksplorative spørgsmål er nødvendige i din ledelsesværktøjskasse.

Professor Amy Edmondson fra Harvard Business School har forsket i, hvordan teams håndterer vanskelige opgaver og flertydige problemer. Helt afgørende er psykologisk tryghed: troen på, at man ikke bliver ydmyget eller straffet, hvis man taler om egne eller andres fejl, om sin tvivl, stiller spørgsmål, drøfter professionel uenighed eller kommer med nye ideer. Er den lav, risikerer vi at nedtone problemer – også dem, der på sigt kan have katastrofale konsekvenser. Derfor er det nødvendigt at stille gode, eksplorative spørgsmål. Spørgsmål, som gør det lettere at fortælle om de ting, man som ledelse har brug for at vide for at kunne håndtere risici og problemer, inden de vokser sig store.

Jobbet som leder er ikke kun at sikre, at alt er godt. Det er at interessere sig for at opdage, imødegå og håndtere det, der kan gå galt.

Som leder møder vi tvetydige problemer, inden de udvikler sig til katastrofer. Og hvis vi ønsker at udnytte det vindue, der er til at undgå dem, rette op på situationen eller forbedre den, skal vi i stedet for at stille bekræftende eller helt åbne spørgsmål huske også at stille eksplorative spørgsmål, som er oprigtigt nysgerrige, der giver en bedre forståelse af situationen: »Hvad sker der?«, »hvilke ting giver anledning til bekymring?«, og »hvad kan gå galt?« I stedet for at negligere risikoen skal vi spørge ind til den ved at overdrive risici og tage for givet, at ting går galt.

Ligesom man godt ved, at det ikke giver mening at spørge svindlere, om de hvidvasker penge, eller den stærkt forsinkede IT-leverandør, om de har tænkt sig at overholde tidsplanen, kan vi heller ikke spørge medarbejdere, om alt er, som det skal være. I stedet kan vi vende det på hovedet og spørge, hvad de ser af risici, tale om de ting, der normalt ikke tales om, og sammen foretage tankeeksperimentet om, hvad der sker, hvis det går galt: »Hvad er så det værste, der kan ske?«, »hvad har vi overset?«, eller »hvad vil de, vi ikke har hørt fra, mene?«

Jobbet som leder er ikke kun at sikre, at alt er godt. Det er at interessere sig for at opdage, imødegå og håndtere det, der kan gå galt og sikre organisatorisk læring om problemhåndtering og opgaveløsning. Mange tror, at de er gode til det her, men forstår ikke, at de skaber og vedligeholder problemer, fordi de sjældent stiller eksplorative spørgsmål, men i stedet holder sig til de bekræftende eller åbne.

Eksplorative spørgsmål er nødvendige i din ledelsesværktøjskasse. Gode eksplorative spørgsmål gør både den, der stiller spørgsmålet, og den, der svarer på det, klogere på, hvad der egentlig foregår. De skærper situationsforståelsen, afhængigheder og muliggør dialog om handlingstiltag og organisatorisk læring, så vi kan løse problemer i opløbet og lykkes bedre sammen.

Klummen er også bragt hos Berlingske Business – dog hvor ekplorative spørgsmål er lavet om et et helt andet begreb – og hvor problemet er reduceret til “chefen”. Det er ikke “chefen” der er problemet, det er problemet der er problemet og det handler om at være udforskende – eksplorativ – og det er en afgørende præmis for klummen. 
Pas på chefens dumme spørgsmål: Det er dem, der medfører, at ledelsen bliver de sidste, der opdager det, når alting ramler